آذر ۱, ۱۳۹۹
استاد محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی

کارگاه‌های آموزشی

      من امین شرافت مدرس فروش و متقاعدسازی هستم. از سن 15 سالگی در کنار تحصیل مشغول به کار فروش در مشاغل و اصناف […]
انتخاب قالب