بهمن ۱, ۱۳۹۹
مدرس فروش و متقاعد سازی | چرا مشتری نه میگوید؟

چرا مشتری نه میگوید ؟

چرا مشتری نه میگوید ؟ یکی از مهمترین مسئله های فروشنده ها، شنیدن پاسخ نه از مشتری است. این موضوع در بسیاری از مذاکره ها دیده […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
رفتار موثر با مشتری

رفتار موثر با مشتری

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به رفتار موثر با مشتری مطلبی رای برای شما دوستان […]
شهریور ۴, ۱۳۹۹
متقاعد کردن دیگران

روش های متقاعد کردن

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به روش های متقاعد کردن مطلبی رای برای شما دوستان […]
انتخاب قالب