فروردین ۱۳, ۱۴۰۰
فروش و متقاعدسازی | جایگاه ترفیع در بازاریابی

ترفیع در بازاریابی و جایگاه آن

جایگاه ترفیع در بازاریابی و تاثیر آن در فروش جایگاه ترفیع در بازاریابی به طور معمول با هدف جذب مشتریان تازه، افزایش فروش، اطلاع‌رسانی یا افزایش […]
شهریور ۲, ۱۳۹۹
افزایش فروش

افزایش فروش و رفتار مصرف کننده

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به افزایش فروش و رفتار مصرف کننده مطلبی رای برای […]
انتخاب قالب