آذر ۱۰, ۱۳۹۹
مدرس فروش و متقاعدسازی | دو اصل مهم مذاکره

دو اصل مهم مذاکره

دو اصل مهم مذاکره خیلی ها مذاکره را تنها در رویدادها و جلسات بزرگ و خاص می دانند یا زمانی که معامله می کنند اما بسیاری […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۹
فروش و متقاعد سازی | بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟

بازاریابی = هم اکنون و در آینده، با مشتریان خود هم سو شوید هدف معمول بازاریابی این است که مشتریان بالقوه را به محصول یا خدمات […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۹
فروش متقاعد سازی | ۷ اصل اساسی متقاعدسازی

۷ اصل اساسی متقاعدسازی از نگاه دکتر رابرت چالدینی

۷ اصل اساسی متقاعدسازی از نگاه دکتر رابرت چالدینی ۷ اصل اساسی متقاعدسازی : اقرار کنید… حتماً شده به تبلیغی نگاه کنید و با خودتان فکر […]
انتخاب قالب