شهریور ۲۷, ۱۳۹۹
شبکه های اجتماعی و بازاریابی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به بازاریابی در شبکه های اجتماعی […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹
همیشه حق با مشتری است

آیا همیشه حق با مشتری است ؟

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به آیا همیشه حق با مشتری است؟ مطلبی را برای […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۹
مشتریان ناراضی

مشتریان ناراضی خود را چگونه مدیریت کنیم؟

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به مشتریان ناراضی خود را چگونه مدیریت کنیم مطلبی را […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹
فروش و متقاعد ساز

راز افرادی که خوب متقاعد می کنند چیست؟

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به راز افرادی که خوب متقاعد می کنند چیست؟ مطلبی […]
انتخاب قالب