شهریور ۱۶, ۱۴۰۰
رفتار سازمانی | فروش و متقاعدسازی

رفتار سازمانی چیست؟

رفتار سازمانی چیست؟ رفتارسازمانی مستقیما به درک، پیش‌بینی و کنترل رفتار انسان‌ها در سازمان مربوط می‌شود. این علم عملکرد فردی و گروهی و همین‌طور فعالیت آنها […]
انتخاب قالب