مهر ۲۹, ۱۳۹۹
مذاکره کردن

تکنیک های عملی برای مذاکره

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطلبی راجع به تکنیک های ی مذاکره کردن را به شما دوستان […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۹
فروشنده خوب

چگونه به فروشنده بهتری تبدیل شویم؟

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به چگونه به فروشنده بهتری تبدیل شویم؟ برای شما دوستان […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۹
لید چیست

لید یا سرنخ

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطلبی راجع به لید LEAD برای شما دوستان گرامی ارائه بدهیم در […]
مهر ۱, ۱۳۹۹
بازاریابی جنجالی

بازاریابی جنجالی

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به بازاریابی جنجالی برای شما دوستان گرامی ارائه بدهیم در […]
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹
تکنیک های بازاریابی دهان به دهان کدام اند؟

بازاریابی دهان به دهان

در این مقاله از محمد امین شرافت مدرس فروش و متقاعد سازی می خواهیم مطالبی راجع به بازاریابی دهان به دهان مطلبی رای برای شما دوستان […]
انتخاب قالب