آبان ۶, ۱۳۹۹
فروش و متقاعد سازی | پارادوکس انتخاب

پارادوکس انتخاب : گزینه‌های کمتر یعنی مشتری و فروش بیشتر!

پارادوکس انتخاب : گزینه‌های کمتر یعنی مشتری و فروش بیشتر! پارادوکس انتخاب : همیشه هر چه بیشتر باشد، بهتر است. موافق نیستید؟ تنوع غذایی بیشتر در […]
انتخاب قالب